Politica de Confidențialitate

Noi, la lapatruace.ro, ne angajăm să protejăm și să respectăm confidențialitatea datelor dumneavoastră. Această politică explică modul în care colectăm, utilizăm, dezvăluim și protejăm informațiile dumneavoastră personale.

Informațiile pe care le colectăm

Putem colecta și prelucra următoarele date despre dumneavoastră:

 • Informații de identificare personală: nume, adresă de e-mail, număr de telefon.
 • Date de contact: adresă, oraș, cod poștal.
 • Informații financiare: detalii privind plățile și tranzacțiile.
 • Informații tehnice: adresa IP, tipul de browser, versiunea sistemului de operare.
 • Date de utilizare: paginile vizitate, durata vizitei, activități pe site.

Modul de utilizare a informațiilor

Utilizăm informațiile colectate în următoarele scopuri:

 • Pentru a vă furniza produsele și serviciile solicitate.
 • Pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru.
 • Pentru a comunica cu dumneavoastră privind comenzile și cererile dumneavoastră.
 • Pentru a trimite materiale de marketing, dacă v-ați dat consimțământul în acest sens.
 • Pentru a îndeplini obligațiile legale și de reglementare.

Partajarea datelor cu terțe părți

Putem dezvălui informațiile dumneavoastră personale unor terțe părți numai în următoarele cazuri:

 • Dacă este necesar pentru a furniza produsele sau serviciile solicitate.
 • Dacă este cerut de lege sau pentru a răspunde unei cereri legale.
 • Dacă este necesar pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța noastră, a clienților noștri sau a altora.

Securitatea datelor

Ne angajăm să protejăm informațiile dumneavoastră personale și să luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, utilizarea abuzivă, pierderea sau distrugerea acestora.

Drepturile dumneavoastră

Conform GDPR, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces: aveți dreptul de a solicita o copie a datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră.
 • Dreptul de rectificare: aveți dreptul de a solicita corectarea datelor personale inexacte.
 • Dreptul de ștergere: aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor personale.
 • Dreptul de restricționare a prelucrării: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor personale.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a solicita transferul datelor personale către un alt operator.
 • Dreptul de opoziție: aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale.

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați la [inserați adresa de e-mail de contact].

Modificări ale acestei politici

Putem actualiza această politică din când în când. Orice modificări vor fi publicate pe această pagină și, dacă este cazul, vă vor fi comunicate prin e-mail.

Shopping Cart
Scroll to Top